Om Eurojuris Danmark

Eurojuris Danmark er et netværk af danske advokatfirmaer, der tilbyder juridisk rådgivning og lokal repræsentation til virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og private klienter i hele Europa samt i resten af verden.

At udnytte lokal viden og ekspertise er den mest effektive måde at håndtere de juridiske og kommercielle forskelle, der findes i Europa. Det er en kæmpe fordel at benytte advokater, der er til stede, hvor problemerne opstår, idet de kender de lokale myndigheder og procedurer, taler sproget og kan navigere hurtigt og effektivt i deres lokalmiljø, ligesom man undgår ekstra rejseomkostninger.

Eurojuris Danmark er en dansk non-profit organisation, der har til formål at højne medlemmernes kompetencer gennem professionel efteruddannelse, international udveksling af ansatte samt løbende gennemgang af interne forretningsgange. Eurojuris Danmark var med til at stifte Eurojuris International og består af 7 advokatfirmaer, der alle har forpligtet sig til at overholde Eurojuris’ kvalitetsstandarder. De dækker 7 byer fordelt over hele Danmark. Eurojuris Danmark gør det muligt med det samme at finde specialister inden for de forskellige retsområder.

Is your law firm not yet a Eurojuris member?

Contact us!